Desatinné čísla

Slovné ulohy.

Precvič si počtové operácie s desatinnými číslami v slovných úlohách.
Slovnú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj ju a doplň správnu odpoveď