Kombinatorika.

Precvičujeme si slovné úlohy z kombinatoriky.


Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj a doplň správnu odpoveď.