Deliteľnosť v obore prirodzených čísel.


Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj a vyznač správnu odpoveď.