PaedDr. Katarína Poláčiková

Slovné úlohy

Slovné úlohy zamerané na množiny.

Slovnú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj ju a vyber alebo doplň správnu odpoveď