PaedDr. Katarína Poláčiková

Slovné úlohy.

Slovné úlohy riešené úsudkom alebo rovnicami.

Slovnú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj ju a vyber alebo doplň správnu odpoveď