Sila a pohyb. Práca. Energia. ZŠ 1

Doplň správne slovo do prázdnej medzery, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovede. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Vozík s kockou sa pohyboval po vodorovnej dráhe. Náhle vozík narazil do prekážky a kocka sa pritom posunula k okraju vozíka v smere pohybu. Aká vlastnosť kocky spôsobila zmenu jej polohy vzhľadom na vozík?