Sila a pohyb. Práca. Energia. ZŠ 2

Doplň správne slová do prázdnych medzier, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Keď na teleso pôsobí sila, mení sa jeho . To znamená, že sa teleso buď uvedie z pokoja do , alebo sa pohyb telesa , spomalí, , alebo sa zmení jeho . Čím väčšia sila za istý čas na teleso pôsobí, tým je jeho zmena rýchlosti .
Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým je zmena jeho rýchlosti pôsobením rovnakej sily za istý čas .