Sila a pohyb. Práca. Energia. ZŠ 3

Doplň správne slovo do prázdnej medzery, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovede. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Pohybujúce sa teleso má energiu. Veľkosť energie posudzujeme podľa vykonanej telesom až do jeho . energia telesa závisí od jeho rýchlosti a .