Sila a pohyb. Práca. Energia. ZŠ 4

Doplň správne slovo do prázdnej medzery, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovede. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Chlapec nad priepasťou má energiu vzhľadom na dno priepasti.