Energia okolo nás SŠ 1

Doplň správne slová do prázdnych medzier, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Energia je veličina, ktorej zmenu môžeme určiť vykonanou alebo okolím.