Sila a pohyb SŠ 1

Doplň správne slovo do prázdnej medzery, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Príčinou vzniku trenia sú nerovnosti dotykových plôch, ktoré do seba zapadajú a pri pohybe sa deformujú alebo obrusujú.