Sila a pohyb SŠ 2

Doplň správne slová do prázdnych medzier, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Hmotný bod je model telesa, ktorého zanedbávame, ale hmotnosť sa . Množina telies, ktoré skúmame ako celok, sa nazýva telies.