Sila a pohyb SŠ 3

Doplň správne číslo do prázdnej medzery, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovede. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne číslo odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Lopta bola vrhnutá zvislo nahor rýchlosťou 7 m/s. Maximálna výška, ktorú dosiahne je m. (Poznámka g = 10 m/s2)