Sila a pohyb SŠ 5

Usporiadaj slová v správnom poradí do vety, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovede. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne slovo z vety. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.