TEPLO 3

Doplň správne vetu, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne číslo odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Na premenu kocky ľadu hmotnosti 1 kg a teploty 0 °C na vodu rovnakej teploty je potrebné dodať J tepla.
(Poznámka: merné skupenské teplo topenia ľadu lt = 334000 J/kg).