TEPLO 4

Doplň správne slová do prázdnych medzier, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko príp. číslo odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Merná tepelná kapacita je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo , ktoré musíme pri tepelnej výmene dodať telesa danej látky, aby sa jeho teplota zvýšila o °C.