TEPLO 5

Doplň správne slová do prázdnych medzier, potom stlač "Over" a zistíš správnosť odpovedí. Ak nevieš správnu odpoveď, stlač "Rada" a dostaneš jedno správne písmenko odpovede. Uvedom si však, že takto strácaš získané skóre.
Teplo sa rovná energii, ktorú odovzdá pri tepelnej výmene teleso telesu.