Kvíz z lineárnych rovníc 1

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.