Kvíz z lineárnych rovníc 3

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.