Kvíz z lineárnych rovníc 5

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.