Kvíz z lineárnych rovníc 6

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.