Kvíz z lineárnych rovníc 8

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.