Kvíz z lineárnych rovníc 9

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.