Doplňovacie cvičenie z lineárnych rovníc 1

Doplň prázdne miesta, potom stlač "Over" a uvidíš, či si doplnil správny výraz. Ak nevieš ako ďalej, použi tlačidlo "Rada" a dostaneš ďalšie správne písmeno odpovede, ale stratíš body zo skóre!
a)2x+1=3
2x=
x=
b)9x+3=-15
9x=
x=
c)5x+1=-19
5x=
x=
d)2x-4=4
2x=
x=
e)3x+9=36
3x=
x=
f)4x-12=-24
4x=
x=
g)3x+15=36
3x=
x=
h)4x-27=49
4x=
x=
i)13-7x=-15
-7x=
x=
j)-6x-14=10
-6x=
x=