Doplňovacie cvičenie z lineárnych rovníc 2

Doplň prázdne miesta, potom stlač "Over" a uvidíš, či si doplnil správny výraz. Ak nevieš ako ďalej, použi tlačidlo "Rada" a dostaneš ďalšie správne písmeno odpovede, ale stratíš body zo skóre!
a)13-11x=2
-11x=
x=
b)9x+12=-15
9x=
x=
c)-7x+10=-4
-7x=
x=
d)-2x-9=-13
-2x=
x=
e)3x+6=15
3x=
x=
f)5x-12=3
5x=
x=
g)7x+23=44
7x=
x=
h)-3x-3=9
-3x=
x=
i)-2x+15=31
-2x=
x=
j)5x-8=17
5x=
x=