Doplňovačka 1

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Je tu úloha na vyplnenie medzier v texte. Najprv doplň medzery v texte a potom klikni na tlačidlo "Skontroluj", čím si overíš svoju odpoveď. Ak nevieš, klikni na tlačidlo "?" a to ti pomôže. Ale pozor! Stratíš body z celkového hodnotenia.
Látky obsahujúce alebo viac sa nazývajú zmesi. Roztok, čiže zmes, je zmes, v ktorej rozoznať jednotlivé zložky.