Doplňovačka 2

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Doplňte názov zmesi
Plynná látka nerozpustená v kvapalnej látke sa nazýva . Zmes nerozpusteného jódu vo vode je . Rozpustením modrej skalice vo vode vznikne .