Doplňovačka 3

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Doplňte spôsob, ktorým oddelíte zložky zmesi:
Varené zemiaky vo vode oddelíme od vody . Z ropy sa postupne oddelia jednotlivé zložky . Z vymláteného obilia sa plevy od zrna oddelia .