Priraďovačka 1

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Pokús sa správne priradiť položky vpravo k položkám vľavo - teda k bežne používaným názvom priraď chemický názov hlavnej zložky každej látky. Po vyriešení úlohy klikni na tlačidlo "Over správnosť".
salmiak
kyselina soľná
čpavok
lieh
lúh sodný
vodné sklo
hanšlóg