Priraďovačka 2

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Pani učiteľka dala žiakom domácu úlohu. K uvedeným názvom chemických látok majú v kuchyni nájsť príslušné látky. Čo vlastne majú žiaci doma vyhľadať?
chlorid sodný
hydrogenuhličitan sodný
kyselina etánová
kyselina uhličitá
sacharóza
hydrogenuhličitan amónny