Priraďovačka 3

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Pani učiteľka dala žiakom domácu úlohu. K uvedeným symbolom pre nebezpečné chemické látky a prípravky majú priradiť ich slovné označenie. Pomôžte im!
obr6_61.jpg
obr6_62.jpg
obr6_63.jpg
obr6_64.jpg
obr6_65.jpg
obr6_66.jpg