Priraďovačka 4

Opakovanie učiva chémie 6. - 9. roč. ZŠ

Doplňte výraz chemická látka alebo zmes k látkam požívaných v bežnom živote:
benzín
cukor
oxid uhličitý
ocot
sklo
polystyrén