Oxidové domino II

Hrá sa podľa pravidiel Domina. Kamene hráči prikladajú vzorcom alebo názvom oxidu k vytvoreniu správnej dvojice, napr. ║oxid železitý│Mn2 O7 ║oxid manganistý│SO2 ║, atď.
Vyhráva hráč, ktorý prvý vyloží posledný zo svojich kameňov.