Oxidové domino I

Hrá sa podľa pravidiel Domina. Kamene hráči prikladajú vzorcom alebo názvom oxidu k vytvoreniu správnej dvojice, napr.║oxid železitý│Mn2O7 ║oxid manganistý│SO2║ , atď.
Vyhráva hráč, ktorý prvý vyloží posledný zo svojich kameňov.