© RNDr. Marta Megyesiová

Prechádzky geometriou


Presuň správnu odpoveď z pravého stĺpca k textom na ľavej strane.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".
Nech sa ti darí.
OBVOD
OBVOD OBDĹŽNIKA
KRUŽNICA
KRUH
OBVOD TROJUHOLNÍKA
OBVOD ŠTVORCA
BODY
PRIAMKY
POLOMER
PRIEMER