© RNDr. Marta Megyesiová

POČTOVÉ OPERÁCIEVypĺň krížovku.
Klikni na číslo a napíš odpoveď. Tlačidlom "Potvrď" ju nahraj.
Na konci stlač "Nahraj odpoveď".
   1    2           
              
              
  3              
              
4     5             
              
       6         
7         8         
              
  9              
              
              
              
10