© RNDr. Marta Megyesiová

Riešime zaujímavé úlohy sova.gif