© RNDr. Marta Megyesiová

OBJEM a POVRCH kvádra a kocky