© RNDr. Marta Megyesiová

Výpočet hodnoty


Začni tlačidlom "Ďalší".
Povedz výsledok a skontroluj si ho tým istým tlačidlom.
Novú úlohu dostaneš, ak stlačíš "Vymaž".
10 % z 200
20 % z 310
30 % z 90
40 % z 80
50 % z 5 600
60 % z 3 000
70 % z 200
80 % z 90
90 % z 800
25 % z 1 600
75 % z 1 000
35 % z 10 000
65 % zo 100
85 % z 20 000
55 % z 3 000