© RNDr. Marta Megyesiová

PERCENTÁ v slovných úlohách