© RNDr. Marta Megyesiová

POČET PERCENTPresuň správnu odpoveď z pravého stĺpca k textom na ľavej strane.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
Nech sa ti darí.
15 cm zo 100 cm
40 m z 80 m
30 g z 300 g
4 km zo 16 km
2 dm z 200 dm
7 h zo 140 h
30 t zo 150 t
2 700 ml z 9 000 ml
120 kg z 200 kg
15 mm z 20 mm