© RNDr. Marta Megyesiová

JEDNO PERCENTO

Vypočítaj a napíš správnu odpoveď.
Výsledok cvičenia dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Čo sa píše vo Wikipédii?

P452b6a74_percento.jpg

Percento - % - je stotina z celku.

Znak „%“ je štylizovaný symbol dvoch núl.
V pôvodnej podobe - asi roku v 1425 bol využitý podobný symbol:

Percent_1425.png

Písmeno P neskôr vypadlo a používal sa samostatný symbol s vodorovnou čiarkou - asi v roku 1650:

Percent_1650.PNG

V slovenčine sa použitie znaku percenta
riadi rovnakými pravidlami ako symbol stupňa, takže napríklad:

10% (bez medzery medzi číslom a symbolom) znamená desaťpercentný (prídavné meno),

10 % (s medzerou) znamená desať percent (podstatné meno).
Vypočítaj hodnotu jedného percenta:

1 % z 200 =
1 % z 5 000 =
1 % z 1 300 =
1 % zo 41 000 =
1 % z 880 =
1 % z 1 350 =
1 % z 5 670 =
1 % z 24 550 =
1 % z 50 =
1 % z 83 =
1 % z 91 =
1 % z 23 =
1 % z 345 =
1 % z 1 989 =
1 % z 5 787 =
1 % z 85 997 =
1 % z 8 =
1 % z 5 =
1 % z 30,5 =
1 % z 0,45 =
1 % z 25,24 =
1 % z 1,236 =
1 % z 0,72 =
1 % z 0,056 =