© RNDr. Marta Megyesiová


Bude to priama, či nepriama úmernosť?

Vyber pravdivé tvrdenie.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
Nech sa ti darí.
Obvod obdĺžnika a veľkosť jeho strán
Počet chlebov a zaplatená suma
Rýchlosť auta a čas, za ktorý prejde do okresného mesta
Počet robotníkov a čas, za ktorý vykopú priekopu
Počet tehál a veľkosť stavby
Výška stromu a tieň, ktorý vrhá
Počet koláčov a množstvo použitej múky
Počet prívodov a čas, za ktoré naplnia bazén vodou
Množstvo zeminy a počet áut, ktoré ju vozia
Dĺžka tapety a jej šírka pri rovnakej ploche
Veľkosť strany štvorca a jeho obvod
Prejdená dráha a rýchlosť auta, pri nezmenenom čase
Počet maliarov maľujúcich školu a odpovedajúci počet dní
Množstvo cukrovej repy a z nej vyrobené množstvo cukru
Počet kupených kg ovocia a odpovedajúca cena
Dĺžka strany rovnostranného trojuholníka a jeho obvod
Počet prejdených km autobusu a čas, ktorý mu to trvalo
Nosnosť auta a počet ciest, za ktoré by odviezlo pevne stanovené množstvo materiálu
Dĺžka Jurkovho kroku a ich počet, ktoré potrebuje, aby obišiel školské ihrisko