Anna Miháliková
Bakalárska práca

Domino s násobilkou

Násobilka a delilka do 60

Klikni na kartičku s číslom 1, povedz výsledok a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.
Tvoj posledný príklad má výsledok na začiatku.
Ak sa pomýliš, klikni na "Späť". Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa ako ti to išlo. Príklady sa ti páčili? Tak "Reštartuj" a počítaj znovu.