Sčítanie a odčítanie do 100 (1)

Doplňovačka

Doplň správne výsledky do tabuľky.
45+ 4=87- 6=50+40= 60-30=
26-7 = 35+5=100-20=90+0=
10+40=51+5= 48-2 = 70-70=
18-9 = 52+9=90+10= 40-30=
30-10=89-3=21+8 = 60+10=