Sčítanie a odčítanie do 100 (3)

Doplňovačka

Doplň správne výsledky do reťazovky.

50+30= - 20 = +10 = - 5 = + 10 = - 30 = + 5 =