Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez 10

Priraďovačka

Priraď k pierkam vľavo, pierka so správnym výsledkom, ktoré sa nachádzajú na pravej strane. Po vyriešení úlohy klikni na tlačidlo "Over správnosť".