Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie do 100 (2)

Kvíz

Pozorne si slovnú úlohu prečítaj a napíš správny výsledok.
ik_navahov.jpg