Vylučovanie

K organizmom priraď spôsob vylučovania
mäkkýše
článkonožce
ploskavce
obrúčkavce