Vylučovanie

Doplň správne pojmy do prázdnych políčok, potom klikni na tlačidlo Skontroluj. Ak nevieš klikni na tlačidlo Rada.
Uveď, u ktorých stavovcov sa moč odvádza z obličiek do kloaky ako hustá biela hmota.
U a .